Trasa

%

Asfalt

%

Kostka

%

Teren

x

Pętla 1km

Do startu

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Dziękujemy za udział i zapraszamy za rok !!!!

Zapisy

0
Zapisanych

Sponsorzy

Regulamin

• Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę
• Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
• Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

• Propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.
• Zbiórka pieniędzy w ramach 27 Finału WOŚP dla podstawowych oddziałów neonatologicznych, pod hasłem „Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”.

• Organizatorem biegu jest Stalowowolski Klub Biegacza oraz Sztab WOŚP Stalowa Wola

• Bieg odbędzie się 13.01.2019r. (niedziela) w Stalowej Woli

• Opis trasy: Start i meta – obok Restauracji Słoneczna w Stalowej Woli.
• Trasa przebiegać będzie alejkami parku miejskiego( koło Szkoły Muzycznej)
• Długość trasy to 3000m (3 pętle po 1000 m każda)
• Długość trasy Marszu Nordic Walking to 2000m (2 pętle po 1000 m każda)
• Pomiar czasu – elektroniczny
• Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa

• 9:30 – otwarcie Biura Biegu (rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych – dla pierwszych 250 zgłoszonych uczestników biegu lub marszu organizator przewiduje pamiątkowe koszulki)
• 11:30 – zamknięcie biura zawodów
• 12:30 – rozgrzewka sportowa dla uczestników biegu
• 13:00 – start biegu
• 13:10 – start marszu nordic walking 
• 14:00 – dekoracja zwycięzców
• 15:00 – oficjalne zakończenie biegu,

Klasyfikacja biegu zostanie przeprowadzona w kategoriach:

OK, OM – kobiety / mężczyźni OPEN
K20, M20 – kobiety / mężczyźni do 29 lat
K30, M30 – kobiety / mężczyźni do 39 lat
K40, M40 – kobiety / mężczyźni do 49 lat
K50, M50 – kobiety / mężczyźni do 59 lat
K60, M60 – kobiety / mężczyźni od 60 lat

Klasyfikacja marszu zostanie przeprowadzona w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn.

W każdej kategorii nagradzane będą 3 najlepsze osoby. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Zwycięzcy kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych. Dekoracji nie przewiduje się, jeżeli w kategorii nie wystartuje minimum 3 osoby.

• Do udziału w imprezie mogą rejestrować się osoby bez ograniczeń wieku. W przypadku wszystkich osób niepełnoletnich będzie dodatkowo wymagany podpis rodzica lub prawnego opiekuna na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.
• Pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • zapisy – przez formularz Timekeeper do dnia 11.01.2019 do godziny 23:59
  • w dniu startu od godz. 9:00 – do 12:00 w Restauracji Słoneczna (zapisy i odbiór pakietów)
  • Opłata startowa w kwocie minimum 30 zł – w całości przeznaczona będzie na Fundację WOŚP , zbierana do „puszki” przy odbiorze pakietów.

Pakiety należy odebrać najpóźniej do godziny 11:30. Nieodebranie pakietu do tej godziny jest równoznaczne z rezygnacją ze startu. Nieodebrane pakiety zostaną przekazane zawodnikom, którzy będą się rejestrowali w dniu startu.

• Wszyscy, którzy ukończą bieg lub marsz otrzymają pamiątkowe medale.
• Puchary dla zwycięzców w kategoriach.
• Puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika imprezy (wyłonione na podstawie wszystkich zgłoszeń)
• Nagrody  dla 3 najlepiej przebranych osób( 1 kobieta, 1 mężczyzna i 1 dziecko)
• Na mecie dla wszystkich uczestników drożdżówki i gorąca herbata
• W zależności od pozyskanego wsparcia sponsorów wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu biegu.
  • We wszystkich spornych sprawach decydować będzie organizator biegu. 
 • Wszystkich uczestników 5 Biegu „Policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin
 • Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną, środków pirotechnicznych oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu, wykluczenia go w jego trakcie lub dyskwalifikacji na mecie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z zaleceniami służb porządkowych
 • Zabrania się śmiecenia na terenie parku

• Wszyscy Uczestnicy biorący udział w 5 biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego i chipa do pomiaru czasu, otrzymanych przy rejestracji, oraz koszulki otrzymanej w pakiecie  ( z wyjątkiem przebranych osób)
• Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego.
• 5 Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, chyba, że te będą zagrażały życiu lub zdrowiu uczestników.
• Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi.
• Organizator gwarantuje 250 pakietów startowych zawierających pamiątkową koszulkę i numer startowy. W biegu może wziąć udział większa ilość osób, jednak nie otrzymają one pakietów.

Scroll Up