Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny w Stalowej Woli odbędzie się Bieg oraz Marsz Nordic Walking pod nazwą: „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”.

Podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stalowej Woli, czyli 15 stycznia 2017 o godzinie 14.00, w parku miejskim przy Szkole Muzycznej odbędzie się 3. Bieg oraz Marsz Nordic Walking pt.”Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Organizatorem biegu jest Stalowowolski Klub Biegacza wraz ze Sztab WOŚP Stalowa Wola przy wsparciu lokalnych sponsorów: Cerkamed- Medical Company , Strefa Wellness, Sklep Sportowy Maraton, FORD MH Motors, KONESSOcafe
Zapraszamy wszystkich , bez względu na wiek do wspólnej zimowej aktywności , a tym samym wspierania akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja od lat wspiera osoby chore na cukrzycę , wyposażając między innymi kobiety w ciąży w pompy insulinowe. I właśnie na ten cel zostanie przeznaczony cały dochód z biegu. (Więcej: http://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/cukrzyca-kobiety-w-ciazy )

W tym roku część z zebranych środków zostanie przeznaczona na naukę udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratować

Koszt uczestnictwa w biegu to 25 zł. Mile widziane wyższe wpłaty 
Długość biegu to 3 km, a długość marszu to 2 km . I to wszystko alejkami naszego Parku Miejskiego przy Państwowej Szkole Muzycznej . W szkole będzie znajdowało się biuro zawodów.
Dodatkową atrakcją 3 Biegu Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy będzie rozgrzewka poprowadzona przez mistrza świata Stanisława Łańcuckiego, nauka prawidłowego chodzenia z kijami nordic walking prowadzona przez instruktora Tomasza Gancarza Strefa Wellness, możliwość zbadania poziomu cukru we krwi, zasięgnięcia informacji, na temat cukrzycy ( w kampanii informacyjnej pomoże nam Stowarzyszenie Diabetyków ze Stalowej Woli) , pomalowanie twarzy oraz dobra zabawa.
Na uczestników oraz widzów będzie czekać gorąca herbata i „coś na ząb”

150 uczestników biegu lub marszu , którzy zapiszą się na bieg otrzyma pamiątkowe, niepowtarzalne koszulki. Pamiętajcie takich koszulek będzie tylko 150 !

Każdy uczestnik biegu i marszu , który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Na zwycięzców biegu i marszu będą czekały puchary.

Mile widziane oryginalne nakrycia głowy, przebrania, peruki , pomalowane twarze. Niech w ten dzień będzie sportowo, kolorowo i wesoło. Czekamy na WAS! Zróbmy letnią zadymę w środku zimy!

————————————————————————————–
Regulamin 3-go Stalowowolskiego Biegu i Marszu Nordic Walking „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” w ramach XXV finału WOŚP.

1. Cel
• Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę
• Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
• Popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy.
• Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Zbiórka pieniędzy w ramach XXV Finału WOŚP „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

2. Organizator
• Organizatorem biegu jest Stalowowolski Klub Biegacza oraz Sztab WOŚP Stalowa Wola

3. Termin, miejsce
• Biegi odbędą się 15.01.2017r. (niedziela) w Stalowej Woli

4. Trasa biegu
• Opis trasy: Start i meta – obok Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli.
• Trasa przebiegać będzie alejkami parku miejskiego
• Długość trasy to 3000m (3 pętle po 1000 m każda)
• Długość trasy Marszu Nordic Walking to 2000m (2 pętle po 1000 m każda)
• Pomiar czasu – ręczny
• Nawierzchnia: asfalt i kostka brukowa

5. Program imprezy
• 12:00 – otwarcie Biura Biegu (rejestracja uczestników, odbiór pakietów startowych – dla pierwszych 150 zgłoszonych uczestników biegu lub marszu organizator przewiduje koszulki)
• Wszystkim, którzy ukończą bieg lub marsz zostaną wręczone medale okolicznościowe
• 13:30 – rozgrzewka sportowa dla uczestników biegu i marszu z Mistrzem Świata Stanisławem Łańcuckim
• 14:00 – oficjalne otwarcie biegu i start biegu
• 14:10 – rozgrzewka i nauka chodzenia z kijami do nordic walking prowadzona przez instruktora Tomasza Gancarza
• 14.30 – start marszu nordic walking
• 14:45 – dekoracja zwycięzców
• 15.00 – oficjalne zakończenie biegu,

6. Kategorie wiekowe
Bieg bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie wiekowe

7. Warunki uczestnictwa
• Do udziału w imprezie mogą rejestrować się osoby bez ograniczeń wieku. W przypadku wszystkich osób niepełnoletnich będzie dodatkowo wymagany podpis rodzica lub prawnego opiekuna na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Zgłoszenia i rejestracja
• zapisy od 28 grudnia 2016 roku w Sklepie sportowym Maraton, ul Okulickiego 88, Klubie Sportowym Strefa WELLNESS ul. K.E.N. 11
• 14.01.2017 w godzinach 15.00- 20.00 w SDK w Stalowej Woli ( zapisy i odbiór pakietów)
• w dniu startu od godz. 12:00 – do 13:30 w holu Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli ul . Skoczyńskiego (zapisy i odbiór pakietów)
• Opłata startowa w kwocie 25 zł – w całości przeznaczona będzie na Fundacje WOŚP
9. Nagrody
• Wszyscy, którzy ukończą bieg lub marsz otrzymają pamiątkowe medale.
• Dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn w biegu przewidywane są puchary
• Dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn w marszu przewidywane są puchary
• Puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika imprezy (wyłonione na podstawie wszystkich zgłoszeń)

10.Postanowienia końcowe
• We wszystkich spornych sprawach decydować będzie organizator biegu
• Każdy Uczestnik biegu „Policz się z cukrzycą” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu „Policz się z cukrzycą” podczas dokonywania rejestracji poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
• Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego przy rejestracji
• Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego.
• Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu.
• Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi.
• Organizator gwarantuje 150 pakietów startowych zawierających pamiątkową koszulkę i numer startowy. W biegu może wziąć udział większa ilość osób, jednak nie otrzymają one pakietów.
• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy
• Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do biegu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających