Zarząd Klubu:
Dziuba Bogdan (Prezes)
Łańcucki Stanisław (Wiceprezes)
Zieliński Wojciech (Sekretarz)
Orłowska Beata (Skarbnik)
Garbacik Jacek (Członek)
Łeptuch Tomasz (Członek)