SPONSORING SPORTOWY – DLACZEGO WARTO

Zaangażowane emocje
Jednym z najczęściej wymienianych czynników, decydujących o efektywności sponsoringu sportowego, są emocje towarzyszące zmaganiom sportowców. Według badaczy, to właśnie one powodują, iż eksponowane na imprezach sportowych czy na strojach zawodników logotypy marek są lepiej przyswajane przez nasz umysł. Skutkuje to wzrostem świadomości marki wśród kibiców. Gdy zaangażowanie marki w sponsoring jest długotrwałe, stopień znajomości sponsora wśród kibiców potrafi być naprawdę wysoki.

Nienachalna promocja
Ważne jest również, że sponsoring (nie tylko sportowy) jest bardzo dobrze przyjmowany przez konsumentów. W dobie powszechnej irytacji natrętną reklamą, zwłaszcza telewizyjną, sponsoring odbierany jest jako nienachalna forma promocji, a bandy reklamowe sponsorów i logotypy marek na koszulkach zawodników są już uznawane za naturalne elementy widowiska sportowego. Dodatkowo, odbiorcy zawodów sportowych obcują z marką przez cały czas trwania widowiska, nie mają możliwości „wyłączenia reklamy”. To olbrzymia przewaga sponsoringu nad tradycyjną reklamą telewizyjną, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem zappingu, polegającym na przełączaniu kanału bądź wychodzeniu z pokoju na czas trwania reklam.

Uniwersalne wartości
Trzecim powodem, dla którego warto zainwestować w sponsoring sportowy, są pozytywne skojarzenia z nim związane. Oczywiście różnią się one między sobą w zależności od dyscypliny sportowej, jednak część wartości kojarzonych ze sportem jest uniwersalna. Możemy do nich zaliczyć m.in.: wytrwałość, wytrzymałość, moc, doskonałą technikę, dynamikę, zdrowie oraz zwycięstwo. Niewątpliwie wiele marek chciałoby być kojarzonych, choć z niektórymi z nich.

Jako kolejny z podstawowych motywów inwestycji w sport można podać stosunkowo niski koszt tej formy promocji, co może być jedną z przyczyn, dla których sponsoring radzi sobie w dobie kryzysu lepiej niż inne narzędzia promocji. Koszt dotarcia z przekazem promocyjnym do określonej liczby odbiorców jest niższy chociażby dlatego, że często logo marki pojawia się w środkach masowego przekazu bez wysiłku sponsora bądź sponsorowanego. Robią to za nich same media przeprowadzając transmisje, wywiady z  zawodnikami, zamieszczając zdjęcia i relacje z  imprez sportowych. W ten sposób  z logotypem sponsora obcują tysiące. W przypadku sponsorów tytularnych dochodzi do tego wymienienie nazwy marki bądź firmy w każdej wzmiance o sponsorowanym klubie lub imprezie sportowej.