grand prix logo

REGULAMIN OGÓLNY
GRAND PRIX BIEGÓW W WIDŁACH WISŁY I SANU 2017

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
 2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
 3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.
 4. Promocja miejscowości w których odbywają się poszczególne biegi.

II.ORGANIZATOR

 1. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie podkarpackim są:
  • „Fartlek” Klub Biegowy Gorzyce,
  • „Witar” Tarnobrzeg,
  • KKS „Victoria” Stalowa Wola,
  • Stalowowolski Klub Biegacza,
  • Grupa Biegowa Planeta Nisko,
  • MOSIR Tarnobrzeg.
 2. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie świętokrzyskim są:
  • UKS „Orlik” Klimontów,
  • GOK i Gmina Dwikozy,
  • UG Obrazów.
 3. Organizatorami biegów rozgrywanych w województwie lubelskim są:
  • OSiR Biłgoraj.

III. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA CYKLU – Grand Prix 2017
Uroczyste rozpoczęcie cyklu Grand Prix Biegów W Widłach Wisły i Sanu 2017 r. nastąpi w dniu 25 marca 2017 roku w Gorzycach przed biegiem „I Bieg o Puchar Leszka Bebło”, natomiast uroczyste zakończenie będzie miało miejsce w dniu 08 października 2017 roku po zakończeniu biegu: XXXIX Bieg Nadwiślański im. A. Freyera w Tarnobrzegu.
Biegi odbędą się w następującej kolejności:

• I Bieg o Puchar Leszka Bebło – 25.03-2017 r., Gorzyce – 12 km
• XXXVII Bieg Siarkowca – 23.04-2017 r., Tarnobrzeg – 10 km
• XXIX Bieg Konstytucji 3-go Maja – 03.05-2017 r., Stalowa Wola – 5 km
• ELWID XI Integracyjny Bieg Klimontowski – 28.05-2017 r., Klimontów – 10 km
• IV Bieg Sitarski – 18.06-2017 r., Biłgoraj – 5 km
• V Stalowa Dycha – 09.07-2017 r., Stalowa Wola – 10 km
• III Bieg o Miecz Zawiszy Czarnego – 20.08-2017 r., Sandomierz – 12 km
• Nisko na Piątkę – 26.08-2017 r., Nisko – 5 km
• III Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów – 09.09-2017 r., Obrazów – 10 km
• XXXIX Bieg Nadwiślański im. A. Freyera – 08.10-2017 r., Tarnobrzeg – 15 km

IV. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do poszczególnych biegów w ramach Grand Prix będą możliwe:

 1. Wcześniejsze: on-line na stronach poszczególnych biegów.
 2. W biurze zawodów: w dniu danej imprezy.

V. KLASYFIKACJE
W Grand Prix będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki.
Prowadzona będzie klasyfikacja dla Grand Prix w następujących kategoriach:

• Klasyfikacje wiekowe mężczyzn: M20, M30, M40, M50, M60, M70+
• Klasyfikacje wiekowe kobiet: K20, K30, K40, K50+

oraz klasyfikacje dla poszczególnych biegów w ramach cyklu Grand Prix ustalone według szczegółowych regulaminów przez organizatorów poszczególnych biegów.
Będzie prowadzona klasyfikacja generalna Grand Prix do wyników której liczonych jest 8 najkorzystniejszych wyników dla danego uczestnika z pośród 10 biegów cyklu Grand Prix. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi wziąć udział w co najmniej 8-miu biegach.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów na dzień 08.10-2017 r. po zakończonym cyklu Grand Prix, o nagradzanym miejscu 1 do 3 zadecyduje uzyskane miejsce w ostatnim biegu z cyklu Grand Prix.
W każdym biegu pierwszych 20 mężczyzn i kobiet w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje od 1 do 30 pkt do klasyfikacji końcowej, wg poniższej tabeli:
Miejsce = Punkty
1 = 30
2 = 27
3 = 24
4 = 22
5 = 20
6 = 18
7 = 16
8 = 14
9 = 12
10 = 11
11 = 10
12 = 9
13 = 8
14 = 7
15 = 6
16 = 5
17 = 4
18 = 3
19 = 2
20 = 1
„Realizator” na podstawie uzyskanych punktów w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix. Ranking będzie prowadzony i zamieszczany na stronie internetowej www.kksvictoria.pl. Aktualności dot. Grand Prix będą się ukazywały na fanpage’u GP: https://www.facebook.com/gpwislyisanu/

VI. KLASYFIKACJE

 1. W cyklu Grand Prix mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie. Udział w biegach osób, które ukończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat jest możliwy za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do danego biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych w wybranej przez niego imprezie biegowej
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach z cyklu Grand Prix muszą zostać zweryfikowani w Biurach Zawodów poszczególnych biegów.
 4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz regulaminu Grand Prix.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem cyklu Grand Prix i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VII. NAGRODY
W całym cyklu Grand Prix Biegów w Widłach Wisły i Sanu 2017 klasyfikacji wiekowych, pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn otrzymują PUCHARY oraz symboliczne nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 150,00 zł.
II miejsce – 110,00 zł.
III miejsce – 80,00 zł.
Organizator przewiduje do rozlosowania 6 nagród o wartości 100 zł każda, pośród uczestników, którzy wezmą udział w co najmniej 9-ciu z pośród 10-ciu biegów w ramach rozgrywanego cyklu Grand Prix.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 3. Szczegółowy opis poszczególnych biegów w ramach cyklu Grand Prix Biegów w widłach Wisły i Sanu 2017 zostanie umieszczony na stronach internetowych prowadzonych przez organizatorów wymienionych w pkt. II niniejszego regulaminu.

IX. KONTAKT
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorem GRAND PRIX Stanisławem Łańcuckim pod numerem tel.: 501 158 695 lub zastępcą Robertem Pasiecznym pod numerem tel.: 602 184 260.